W jednostkach penitencjarnych opiekę zdrowotną zapewnia kadra medyczna obejmująca 631 lekarzy, 904 pielęgniarek i 504 osób innego personelu medycznego (farmaceuci, diagności laboranci, fizykoterapeuci, technicy rtg, asystentki stomatologiczne itp.).

Wyrażam ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej poświęcenia i odpowiedzialności. Swoją postawą i zaangażowaniem udowadniają Państwo, że praca pełna poświęceń i wyrzeczeń może być źródłem satysfakcji. Z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia, życzę wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom i pozostałym pracownikom służby zdrowia radości i spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym. Życzę Państwu, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek był doceniany, a praca na rzecz chorych budziła dumę i satysfakcję. Doceniając Wasz profesjonalizm dziękuję za trud codziennej służby, wrażliwość, niesioną pomoc i zrozumienie.

Gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej

W strukturach Służby Więziennej personel medyczny stanowi znaczącą grupę zawodową. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej