Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia.

Każdego dnia, szczególnie zaś w dobie pandemii, realizują swoje obowiązki wobec osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej. Pobierają krew, wydają leki, wykonują zastrzyki i opatrują rany, czuwają nad stanem chorych, wykonują podstawowe pomiary, takie jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi. Do ich obowiązków należy nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia, ale też nierzadko uspokajanie i tonowanie emocji trudnego pacjenta. To one z zaangażowaniem realizują również szereg czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem więziennego ambulatorium.

 

Wyrażam ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej poświęcenia i odpowiedzialności. Swoją postawą i zaangażowaniem udowadniają Państwo, że praca pełna poświęceń i wyrzeczeń może być źródłem satysfakcji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, życzę wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym radości i spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym. Życzę Państwu, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek był doceniany, a praca na rzecz chorych budziła dumę i satysfakcję. Doceniając Wasz profesjonalizm dziękuję za trud codziennej służby, wrażliwość, niesioną pomoc i zrozumienie.

Gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej

 

Dwunasty maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej w 1973 roku na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Meksyku. Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ 12 maja przypada kolejna rocznica urodzin Florence Nightingale - pielęgniarki i działaczki społecznej, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa. Nightingale wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych. To właśnie ona w 1860 roku otworzyła w Londynie pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki. Co roku obchody tego ważnego dnia odbywają się pod innym hasłem, ale jego przesłanie jest zawsze takie samo – zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne oraz na rolę pielęgniarek w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej i profilaktyki.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej