2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Jak co roku flagi państwowe są wywieszane w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Warto znać podstawowe pojęcia i  zasady obchodzenia się z flagą, aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek.

Flaga bez wątpienia jest jednym z najważniejszych symboli każdego kraju. Polakom przez lata towarzyszyła podczas wszystkich dążeń i walk o niepodległość, której stała się nieodłącznym symbolem.

Barwy narodowe utrwalone na fladze historycznie wywodzą się z herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła – godła Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, godła Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. W heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła, stąd na polskiej fladze biel znalazła się u góry.

Biało-czerwone barwy uznano za narodowe 3 maja 1792 r., a więc w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwsza informacja o oficjalnych barwach narodowych pojawia się dopiero 7 lutego 1831 r. Ostatecznie nasza flaga państwowa została ustanowiona dopiero w 1919 r., choć wówczas miała zupełnie inną, wielokrotnie zmieniającą się kolorystykę. Obecną ustalono dopiero w 1980 r.

Flaga państwowa to flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak również obywatele i instytucje prywatne. W Polsce nazwę taką nosi flaga o dwóch pasach poziomych równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8.

Zapamiętaj zasady:

 1. Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
 2. Weksylia mogą pozostać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej, muszą być odpowiednio oświetlone.
 3. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 4. W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
 5. Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 6. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 7. Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 8. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 9. Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
 10. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów lub żadnego rodzaju rysunków.
 11. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Co ciekawe, w Dzień Flagi 2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzą także inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Ukraina, Litwa czy Chiny. 

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej