Życzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Szanowni Państwo,

w Dniu Edukacji Narodowej proszę przyjąć szczere wyrazy uznania dla Państwa codziennej pracy i podziękowania za trud i zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy ze skazanymi.

Życzę Państwu satysfakcji i wielu osiągnięć w realizacji szkoleń kursowych i edukacji skazanych. Nauczanie stanowi bardzo ważny środek oddziaływań penitencjarnych, którego wynikiem jest zdobycie przez osadzonych wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, które zwiększają ich szansę na pomyślną readaptację społeczną.

Pragnę też podkreślić, że z ogromnym zadowoleniem przyjmuję profesjonalne przygotowanie szkół przywięziennych do codziennej pracy. Bardzo za to Państwu dziękuję. Zapewniam, że ten sukces jest dostrzegany i doceniany.

W tym szczególnym dla Państwa dniu życzę jak najwięcej dobrych pomysłów, niesłabnącej motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności, wytrwałości, konsekwencji
w realizacji zamierzeń i powierzonych obowiązków, odkrywania nieznanych jeszcze obszarów osobistego rozwoju.

Życzę, aby proces kształcenia zawsze odbywał się z obustronną korzyścią dla pedagogów i słuchaczy, a wzajemnym relacjom w pracy towarzyszyła atmosfera życzliwości i szacunku.

Przy tej okazji gratuluję sukcesów i dokonań. Mam nadzieję, że są one dla Państwa również powodem dumy i osobistej satysfakcji.

 

gen. Jacek Kitliński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej