Ponad 760 litrów krwi oddali funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski w ramach akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna.

Dar krwi

Służba Więzienne kolejny raz wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, Nasza Krew – Nasza Ojczyzna. Celem ogólnopolskiej akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Akcja oddawania krwi  jest dla służb mundurowych także formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.  Z jednostek penitencjarnych z całej Polski funkcjonariusze oddali ponad 760 litrów krwi.

Trochę historii

Początek rozwoju krwiolecznictwa w wolnej Polsce datuje się na okres międzywojenny. Dzięki wielu propagatorom leczenia przetaczania krwi, przetaczano krew w niektórych szpitalach. Stosowano zasadniczo metodę bezpośrednią (tj. z krążenia biorcy do krążenia dawcy), a przetaczanie krwi konserwowanej należało do rzadkości. Dawcy rekrutowali się z ośrodków akademickich w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Dopiero po II wojnie światowej w latach 1945 - 49 Polski Czerwony Krzyż utworzył z ramienia Ministerstwa Zdrowia pierwsze stacje krwiodawstwa, początkowo w Łodzi, następnie w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Lublinie.
W roku 1951 powołano do życia Instytutu Hematologii w Warszawie, co wiązało się z pilną potrzebą zorganizowania w kraju nowoczesnej służby krwi. Długofalowo Instytut miał czuwać nad rozwojem transfuzjologii i hematologii oraz - w imieniu Ministerstwa Zdrowia - sprawować nad obu dyscyplinami nadzór merytoryczny. W roku 1992 Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Istotną rolę w rozwoju honorowego krwiodawstwa odgrywają również: Polski Czerwony Krzyż, Kluby Honorowych Dawców Krwi, które zaczęły powstawać już w latach 60-tych, a także inne organizacje stawiające sobie za cel propagowanie honorowego krwiodawstwa (np. Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi).
W Polsce wykonuje się rocznie około 1,5 miliona przetoczeń składników krwi. Jej pobieraniem, oddzielaniem składników i wydawaniem zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których obecnie w Polsce znajduje się 21.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej