7 czerwca w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej przy ul. Prostej 30 odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

Podczas obrad na przewodniczącego Krajowej Sekcji wybrano chor. Andrzeja Kołodziejskiego, starszego oddziałowego działu ochrony Zakładu Karnego
w Cieszynie, pełniącego służbę w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest drugim związkiem zawodowym działającym w strukturach naszej formacji, który powstał w zgodnie z zasadą pluralizmu związkowego.

W spotkaniu wziął udział Piotr Duda, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcie M. Żegliński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej