Dzięki inwestycji wartej ponad 7 mln złotych, zainicjowanej programem „Praca dla więźniów”, ponad stu skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego znalazło zatrudnienie przy produkcji mebli.

Pułkownik Grzegorz  Fedorowicz - zastępca  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, Łukasz Schreiber - poseł na Sejm RP, Paweł Hejmanowski - dyrektor Hjort Knudsen Polen, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu bydgoskiego, osoby zaangażowane w realizację inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z potulickim zakładem karnym - to goście, którzy współuczestniczyli  w  uroczystości otwarcia hali w dniu 25 kwietnia br.

Pierwszy filar

Płk Grzegorz Fedorowicz przypomniał, że jednym z najważniejszych filarów programu „Praca dla więźniów” jest budowa hal produkcyjnych na terenach jednostek penitencjarnych. Wskazał jak wielki trud został włożony w jego realizację i ile jeszcze wyzwań stoi przed naszą formacją w dalszej jego realizacji. Podziękował za owocną współpracę z kontrahentem zewnętrznym.

W przemówieniach zaproszonych gości przeważały argumenty oraz korzyści płynące dla społeczeństwa z zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wskazywano, jak ważną rolę w procesie readaptacji społecznej pełni praca. Dzięki niej wyrabia się nawyk odpowiedzialności, sumienności oraz gospodarowania zarobionymi środkami finansowymi pozwalającymi  m. in. wywiązywać się ze zobowiązań finansowych, np. płacąc alimenty.

Kluczowy warunek

Realizując zamierzenia programu „Praca dla więźniów" realizowanego w potulickiej jednostce, podjęto działania mające na celu przeznaczenia 15 tys. metrów  kwadratowych gruntu pod dzierżawę na prowadzenie niskoemisyjnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że w prowadzonej działalności zatrudnienie musi znaleźć co najmniej stu osadzonych. Powierzchnia przeznaczona pod budowę nowej hali została stworzona poprzez wyburzenie jedenastu starych, nieużywanych budynków magazynowych o powierzchni użytkowej ok. 7 tys. metrów kwadratowych.

Plan inwestycji

W marcu 2016 r. do Zakładu Karnego w Potulicach zgłosił się duński inwestor z propozycją podjęcia współpracy. Finałem zakończonych rozmów było podpisanie umowy o współpracy. Efektem było wybudowanie na terenie jednostki hali produkcyjnej o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych. Odpłatnie zatrudnieni w niej zostali skazani z zakładu karnego typu zamkniętego. Duński inwestor zaproponował również wybudowanie części muru ochronnego o długości 180 metrów wraz z podwójną linią wygrodzenia wewnętrznego oraz bramy wjazdowej ze śluzą samochodową wyposażoną w urządzenie do skanowania, tzw. echo serca. Koszt powyższej inwestycji, tj. 6 mln zł, sfinansowany został przez firmę Hjort Knudsen Polen. Całość inwestycji, zrealizowanej dzięki pozyskaniu przez Zakład Karny w Potulicach dotacji na wyremontowanie dalszej części muru ochronnego oraz podjęcie długoletniej współpracy z firmą Hjort Knudsen Polen, to kwota rzędu 7,5 mln złotych. Czas trwania przedsięwzięcia wyniósł 14 miesięcy i trwał od września 2016 r. do końca października 2017 r.

 

Tekst: por. A. Zmarlik- Kufel, kpt. M. Słowiński

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej