8 maja obchodzimy dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja po raz dwudziesty – Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest: „Moja Twoja Nasza Biblioteka!".

Akcja ma na celu podkreślanie roli czytania i działalności bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.  

W zakładach karnych i aresztach śledczych edukacja kulturalna skupia się wokół bibliotek centralnych oraz punktów bibliotecznych. Skazani mają do dyspozycji tysiące woluminów, a za zgodą dyrektora jednostki mają możliwość otrzymania książek od swoich najbliższych. Na wyposażeniu wielu bibliotek znajdują się również punkty introligatorskie, gdzie skazani odnawiają książki.

Zawartość bibliotek więziennych nie różni się zbytnio od zasobów bibliotek miejskich. Są półki przeznaczone dla miłośników historii, kultury, powieści, klasyka literatury polskiej oraz poezja, a także książki specjalistyczne, z których korzysta kadra penitencjarna.

Oczytany jak więzień

W rozmowach osadzeni przyznają, że czytają książki częściej niż na wolności. To dobra forma spędzania czasu wolnego, która rozwija umysł i wyobraźnię. Kontakt z literaturą może być impulsem do zmiany postępowania wśród osób pozbawionych wolności. Czytanie daje szansę na spojrzenie na własne zachowanie z innej, szerszej perspektywy. Książka to rodzaj pośrednictwa między więziennym światem a światem ludzi wolnych.

Przebywanie w izolacji sprzyja czytaniu książek. O ile na wolności statystyki czytelnictwa w Polsce nie są zadowalające, o tyle w zakładach karnych jednym z najczęściej odwiedzanych przez skazanych miejsc jest… biblioteka. Badania ankietowe zlecone przez Fundację Zmiana pokazują, że po literaturę sięga około 80 proc. skazanych. Aż 62 proc. osadzonych deklarowało lekturę przynajmniej raz w miesiącu, a kolejnych 18 proc. co kilka miesięcy. Prawie 70 proc. ankietowanych wskazało, że w więzieniu czyta częściej niż na wolności. Wśród najczęściej wypożyczanych książek więźniowie wymieniają literaturę opartą na faktach, kryminały, fantasy, powieści historyczne, a nawet romanse. Chętnie sięgają też po horrory, książki o tematyce sportu, motoryzacji, rzadziej po poezję.

Służba Więzienna corocznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W jej ramach za pośrednictwem radiowęzłów w jednostkach penitencjarnych osadzeni czytają książki osadzonym.  

Z kart historii

Pierwsze biblioteki na świecie zaczęły powstawać w Mezopotamii, Egipcie i Chinach, a nawet w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Pierwszą publiczną bibliotekę założył Platon.

W średniowieczu rozwijały się biblioteki klasztorne i przykatedralne, później uniwersyteckie, które skupiały się przede wszystkim na gromadzeniu ksiąg.

W XVIII- XIX wieku zaczęły powstawać biblioteki towarzystw naukowych. Na początku ubiegłego stulecia biblioteki stały się instytucjami społeczno-kulturalnymi o charakterze publicznym i tak jest do dziś.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej