W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się kolejne szkolenie realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Kogo szkolimy?

Szkolenie miało na celu podzielenie się doświadczeniem na temat tego, jak radzić sobie z trudnym, agresywnym werbalnie i niewerbalnie interesantem. W spotkaniu uczestniczyło 40 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu wraz z dyrektorem MOPS Marcinem Gierczakiem, którzy na co dzień są narażeni i stykają się z agresywnymi zachowaniami klientów.

Jak wygladało szkolenie?

Pierwszy, teoretyczny moduł szkolenia, odbył siradomskim arszcie, gdzie psycholog penitencjarny przedstawił sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia opierały się na praktycznych przykładach, aby w jak najlepszy sposób przygotować uczestników na potencjalne sytuacje tego typu. Kolejno z-ca kierownika działu ochrony przybliżył słuchaczom niebezpieczne sytuacje, z jakimi każdego dnia borykają się funkcjonariusze Służby Więziennej oraz w nawiązaniu do przedmówcy omówił penitencjarne i ochronne sposoby zapobiegania i radzenia sobie z nimi.

Druga część szkolenia odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu zaprezntowali uczestnikom techniki samoobrony, które można wykorzystać w różnych sytuacjach zagrożenia. Następnie pod czujnym okiem trenerów uczestnicy ćwiczyli zdobyte umiejętności.

Dlaczego Służba Więzienna organizuje takie szkolenia?

Zainteresowanie udziałem w szkoleniu wśród pracowników społecznych, kuratorów sądowych, zawodowych było tak duże, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne edycje szkolenia. Łącznie zostanie przeszkolonych blisko 250 osób. Szkolimy po to, aby każdy wykonujący pracę, w której może być narażony na  niebezpiecznstwo ze strony agresywnych petentów mógł czuć się bezpiecznie.

Więcej o kampanii

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej