Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jak prowadzić rozmowę z roszczeniowym klientem? Jak radzić sobie z długotrwałym stresem związanym z niebezpieczeństwem w pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiadają funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach kampanii „Bezpieczni w Służbie i w Pracy”.

„Bezpieczni w Służbie i w Pracy” jest ogólnopolską kampanią społeczną Służby Więziennej, skierowaną do pracowników i przedstawicieli administracji publicznej. Jej celem jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki.

Każdy sposób zachowania w sytuacji trudnej jest obarczony pewnym ryzykiem. Nie ma recept uniwersalnych, sposobów skutecznych w każdej sytuacji. Nie wszystkim też odpowiada to, co rekomenduje się w popularnych książkach. Nie zawsze stosując pozornie sprawdzone recepty uzyskuje się pożądany efekt. Czasem wpływ na innych jest odwrotny od zamierzonego.

Więziennicy każdego dnia mają do czynienia z osobami, które nie radzą sobie z agresją, u których izolacja wyzwala złość. Przy takich negatywny emocjach nie trudno o zagrożenia. Dlatego Służba Więzienna, jako jedyna służba mundurowa w kraju, która na tak dużą skalę  i w tak długim czasie zajmuje się trudnym podopiecznym wyszła naprzeciw potrzebom społecznym umożliwiając uczestnictwo w szkoleniach radzenia sobie z trudnym klientem prowadzonych przez wyspecjalizowanych w tym kierunku funkcjonariuszy. Praca z więźniami wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

Uczestnicy warsztatów pracują bezpośrednio z klientami, którzy niekiedy - zamiast załatwić sprawę - przychodzą wyładować frustrację również werbalnie. Dlatego kampania podzielona jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny.
W pierwszym z nich poruszane są kwestie dotyczące ochrony prawnej a także rozładowywania napięć w sytuacjach trudnych i radzenia sobie z trudnym klientem. W module drugim -  praktycznym - prowadzone są zajęcia przez funkcjonariuszy specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze oraz przez specjalistów ds. ochrony z zakresu projektowania bezpiecznego miejsca pracy.

W 2018 roku w 128 szkoleniach uczestniczyło 2500 pracowników sądów, kuratorów, pracowników ośrodków wychowawczych i poprawczaków oraz pomocy medycznej.  Kampania realizowana jest we wszystkich okręgowych inspektoratach Służby Więziennej w Polsce.

Warto się do konfrontacji z trudnym klientem dobrze przygotować, żeby dbać o interes firmy, ale też o własne nerwy i my w tym pomagamy.

Chętnych zapraszamy na kolejną edycję kampanii.

BDG

Zdjęcia: archiwum oisw

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej