Od niedzieli, 16 grudnia, Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju, która w tym roku przebiega pod hasłem "Światło, które łączy". Dzisiaj harcerze przekazali je funkcjonariuszom Służby Więziennej. Światełko Pokoju w imieniu Dyrektora Generalnego odebrał ppłk Zbigniew Gospodarowicz, dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych.

28 listopada w Betlejem odbyła się ceremonia "Pokój i światło". Zgodnie z tradycją, austriacki skaut zapalił Betlejemskie Światło od lampy oliwnej wiszącej w Grocie Narodzenia nad srebrną gwiazdą symbolizującą miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Polscy harcerze tradycyjnie dostają światło od słowackich skautów. W tym roku uroczyste przekazanie odbyło się w Swiecie na Słowacji.

W Warszawie delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju, m.in. z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu.

BDG SW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej