Harcerki i harcerze zawitali do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, niosąc więziennikom betlejemskie światełko pokoju. Z rąk młodych mundurowych symboliczny bożonarodzeniowy ogień odebrał dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda.

Tradycyjnie, od kilku lat w okresie przedświątecznym w murach centralnego zarządu pojawiają się harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, harcerze przekazali Służbie Więziennej betlejemskie światełko pokoju.

Polskie harcerki i harcerze uczestniczą w szczytnej akcji od wielu lat, docierając z płomieniem do wielu urzędów, instytucji czy służb mundurowych. Wręczeniu niesionego ognia wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem zawsze towarzyszą wspólne bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Ppłk Grzegorz Bajda podziękował za życzenia i pogratulował harcerzom, doceniając ich zaangażowanie w kultywowanie prawie 30-letniej tradycji związanej z wielką międzynarodową sztafetą Betlejemskiego Światła Pokoju.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej