Harcerki i harcerze zawitali do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, niosąc więziennikom betlejemskie światełko pokoju. Z rąk młodych mundurowych symboliczny bożonarodzeniowy ogień odebrał Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Tradycyjnie, od kilku lat w okresie przedświątecznym w murach centralnego zarządu pojawiają się niecodzienni goście. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odwiedzają funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, niosąc betlejemskie światełko pokoju, którego tegorocznym hasłem jest „Światło, które daje moc”. Polskie harcerki i harcerze uczestniczą w szczytnej akcji od wielu lat, docierając z płomieniem do wielu urzędów, instytucji czy służb. Wręczeniu niesionego ognia wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem zawsze towarzyszą wspólne bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Dyrektor Generalny wraz z ppłk Elżbietą Krakowską, Zastępcą Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,  z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o harcerskich radościach i problemach ale odpowiadali również na pytania dotyczące codziennej pracy funkcjonariuszy. Generał podziękował i pogratulował harcerzom, doceniając ich zaangażowanie w kultywowanie 29-letniej tradycji związanej z wielką międzynarodową sztafetą Betlejemskiego Światła Pokoju.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej