Wręczeniem sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się wczoraj (10 lutego) główne obchody Święta Służby Więziennej. 101 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał pierwsze akty prawne, które stały się podstawą do odbudowy systemu więziennictwa w niepodległej Polsce.

7 lutego w przeddzień święta, w siedzibie Centralnego Zarządu, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w asyście kadry kierowniczej CZSW złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci funkcjonariuszy i pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej - ofiar zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tych, którzy polegli lub zmarli podczas pełnienia służby.

W niedzielę 9 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie miała miejsce uroczysta zmiana posterunku honorowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W uroczystości udział wzięło kierownictwo formacji, dyrektorzy i komendanci oraz Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej.

Główne uroczystości, z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika, odbyły się 10 lutego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Jestem dumny, że nadzoruję trzecią formację mundurową w kraju

- mówił wiceminister, dziękując funkcjonariuszom i pracownikom za codzienny trud na rzecz drugiego człowieka oraz społeczeństwa. Przypomniał o pozytywnych zmianach jakie udało się wprowadzić w Służbie Więziennej w ostatnich kilku latach oraz zapowiedział dalszą profesjonalizację formacji. Przekazał też najlepsze życzenia dla Służby Więziennej od Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

W uroczystości, która odbyła się 10 lutego br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, udział wzięli: gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz z zastępcą płk. Arturem Dziadoszem, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, naczelny kapelan więziennictwa, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz skarbnik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Z rąk Wiceministra Sprawiedliwości 13 osób zostało odznaczonych resortowymi odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie oraz w korpusie chorażych i podoficerów. Odznaki pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” otrzymało 3-ch funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych, które ściśle współpracują ze Związkiem w ramach realizowanych projektów edukacyjno-patriotycznych.

Wręczając Odznaki "Semper Paratus" gen. Jacek Kitliński mówił:

Przy tej okazji warto wspomnieć o Koleżankach i Kolegach, którzy często w czasie wolnym od służby stają na wysokości zadania ratując życie i zdrowie innych ludzi, będąc świadkami wypadków samochodowych, pożarów lub innych nieszczęśliwych wydarzeń, w myśl łacińskiej maksymy „Semper Paratus” - Zawsze gotów. Bardzo to doceniam i szanuję

Po uroczystości zaproszeni goście wzięli udział w Mszy Świętej w intencji Służby Więziennej, która odbyła się na Jasnej Górze. Mszę koncelebrował Arcybiskup Metropolita bp dr Wacław Depo. Po mszy w sali papieskiej jasnogórskiego klasztoru odbyła się uroczystość nadania sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Sztandar z rąk Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika odebrał Komendant COSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy.

Sztandar to coś wyjątkowego, to punkt odniesienia, który zawsze nam towarzyszy przy najważniejszych uroczystościach. Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie za służbę dla Ojczyzny w obszarze bezpieczeństwa publicznego i resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

– mówił wiceminister sprawiedliwości.

Jak ważną i wyjątkową chwilą dla Służby Więziennej jest nadanie sztandaru podkreślał też gen. Jacek Kitliński

Sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa, służby społeczeństwu, wierności ideałom praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

W ceremonii uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Wiceminister Rozwoju Wsi i Rolnictwa Szymon Giżyński, senator RP dr Ryszard Majer oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej