- Przeszło miesiąc temu podjąłem decyzję, że wszystkie możliwości produkcyjne w przywięziennych wytwórniach zostaną skierowane na niesienie pomocy potrzebującym, w ramach akcji przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Przez ten czas wyprodukowano w zakładach przywięziennych milion maseczek. Są wykorzystywane w miejscach największej potrzeby, a także przez różne służby ratownicze i medyczne – powiedział na dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Podkreślił, że akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga” jest przejawem wartej docenienia solidarności między Polakami. Jak przypomniał, działalność przywięziennych zakładów pracy jest rezultatem wcześniejszego programu Ministerstwa Sprawiedliwości - „Praca dla więźniów”.

- Dziś wspieramy setki instytucji. To nasza społeczna odpowiedzialność. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować funkcjonariuszom Służby Więziennej i osobom osadzonym, które zaangażowały się w naszą akcję – mówił wiceminister Michał Wójcik, odpowiedzialny za Służbę Więzienną.

Maseczki, kombinezony, płyny odkażające

Minister Zbigniew Ziobro już przed kilkoma tygodniami zdecydował o podjęciu przez resort i podległe mu instytucje walki z koronawirusem i wspierania potrzebujących. We współdziałaniu ze Służbą Więzienną na szeroką skalę prowadzona jest akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Zaangażowano w nią na dziś 83 zakłady karne w całym kraju i ponad 1000 więźniów. W przywięziennych wytwórniach powstaje miesięcznie ponad milion maseczek, około 60 tys. fartuchów i kombinezonów, a także 120 tys. litrów płynów dezynfekujących. Środki ochronne są systematycznie przekazywane potrzebującym.

Produkcję na czas epidemii przestawiły największe przywięzienne zakłady pracy: IGB Mazovia, AGOT Łódź, SETAR Siedlce, RAKON Racibórz, PPO Strzelce Opolskie, PPO Sieradz. Zatrudniają teraz więźniów do produkcji maseczek, przyłbic, odzieży ochronnej, płynów dezynfekujących. Dzięki temu Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna pomagają szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka. Część środków ochronnych jest przekazywana na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

Z pomocą szpitalom i domom opieki

Tylko jednego dnia, w czwartek 16 kwietnia, więźniowie wyprodukowali około 50 tys. maseczek. W ten sam dzień maseczki przekazano m. in.  szpitalom w Iławie i Rawiczu, Oddziałowi Rejonowemu PCK w Hrubieszowie, Domom Pomocy Społecznej w Podzamku i Piszkowicach, ZOZ w Trzebini, UM w Alwerni.

Z kolei dziś (17 kwietnia), maseczki i przyłbice od Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej trafią m.in. do Domu Opieki nad Seniorem w Kliniskach Wielkich, Domów Pomocy Społecznej w Kielcach i Jezioranach, Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego „Nadzieja” w Mysłowicach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej Suwałkach, SP ZOZ Hajnówka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie.

Z uwagi na trudną sytuację w wielu placówkach opiekuńczych, szczególnie zagrożonych możliwością szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa, praktycznie każdego dnia słyszymy apele o pomoc. Staramy się błyskawicznie reagować na każdą prośbę o wsparcie. Powstał terminarz przekazywania materiałów ochronnych, w którym dzień po dniu rozplanowane są dostawy środków ochronnych do kolejnych placówek. Plan pomocy jest na bieżąco rozszerzany i aktualizowany.

Akcje i zbiórki pieniędzy

Prowadzone są również inne inicjatywy pomocowe. Na przykład funkcjonariusze radomskiego Aresztu Śledczego uruchomili zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Pomoc dla medyków” na rzecz zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. Podobne zbiórki są prowadzone w innych placówkach penitencjarnych. W Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec/Oddział Zewnętrzny Bemowo funkcjonariusze zbierają pieniądze na zakup środków ochrony dla personelu medycznego szpitala MSWiA. Natomiast funkcjonariusze Zakładu Karnego Żytkowice troszczą się o materiały dezynfekujące dla Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

 

Źródł: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwa Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej