Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

W akcji uczestniczyli również osadzeni, wg relacji jednego z nich „Jak co roku grudzień to czas kojarzący się z Mikołajem i świętami Bożego Narodzenia. Jest to szczególny okres w roku, w którym to jeszcze bardziej pamiętamy o najbliższej nam rodzinie, przyjaciołach, a także o innych bliźnich. Dlatego i tym razem nie mogło być inaczej!”

23 grudnia br., grupa osadzonych wraz z wychowawcami wyruszyła wcielając się w rolę Mikołajów. Dzięki przychylności Dyrekcji Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych członkowie klubu „ŻBIK” mogli przeprowadzić akcję „Świąteczna Paczka” również w tym roku.

Klub wystosował wiele listów do różnych przedsiębiorstw w kraju z prośbą o ufundowanie swoich produktów na rzecz całej akcji. Tym sposobem udało się zebrać dość pokaźną ilość zabawek, odzieży oraz artykułów spożywczych, na poczet paczek dla dzieciaków z najuboższych rodzin  w gminie Olszanica. Zostały one wytypowane w liczbie trzydziestu sześciu, co stanowiło osiemnaście rodzin.

Jak można się domyśleć, była to bardzo wzruszająca i dająca poczucie spełnienia akcja. Reakcje obdarowanych były podobne, a dominowały takie jak; miłe zaskoczenie oraz radość okraszona uśmiechami i wdzięcznością. Zadowoleni z tak spełnionego, dobrego uczynku, będziemy pamiętać,
by kontynuować takie poczynania i to nie tylko raz w roku!”.


Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej