Psychologowie stanowią integralną część zespołu penitencjarnego. Dlatego ich święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania za to, że swoim życiem zawodowym wspierają innych w radzeniu sobie z emocjonalnymi trudnościami.

W pracy penitencjarnej diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary ich działalności. Obecność psychologów w zakładach karnych i aresztach śledczych jest kluczowa już w chwili przekroczenia przez osadzonego bramy jednostki penitencjarnej. I chyba najtrudniejszym ich zadaniem jest bycie dla skazanego rodzajem przewodnika, umożliwiającego mu bezpieczne przejście przez meandry nastrojów i stanów umysłu. Psycholodzy więzienni niejednokrotnie przynoszą  ulgę w najtrudniejszych życiowych momentach przez jakie przechodzą osadzeni, pomagają im odkryć nowe perspektywy, radzić sobie ze stresem czy też prowadzić zdrowe relacje interpersonalne.

zdjęcia Łukasz Pruchniak, rzecznicy prasowi jednostek okręgu lubelskiego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej