Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo – tyle definicja. W więzieniach, po obu stronach kraty są ludzie dla których rodziny są najważniejsze.

Służba – nie praca

Specyficzny charakter służby widać już na pierwszy rzut oka oglądając miejsca pracy. W biurach urzędów czy na korporacyjnych biurkach większość osób ma zdjęcia swoich najbliższych, osobiste pamiątki czy bibeloty. Wszystko po to by „ocieplić” trochę miejsce zawodowej działalności i być częściej myślami z rodziną. Na biurku oddziałowego nie ma miejsca na takie przedmioty. Nie tylko dlatego, że na tym krześle często zmieniają się osoby. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest po prostu to, że charakter tej służby wymaga ochrony swojej prywatności. Rodziny funkcjonariuszy, zazwyczaj tylko podczas oficjalnych uroczystości mogą zobaczyć swoich bliskich w mundurach i poznać ich środowisko zawodowe.

Zachować zdrowy dystans

Z jednej strony można kierować się zasadą „nie zabieramy pracy do domu”, ale pracując z osadzonymi i ich problemami, pod presją i w zagrożeniu – nie da się tak do końca "zostawić pracy w pracy". Dlatego wielu funkcjonariuszy i pracowników odreagowuje trudy codziennej służby realizując liczne pasje, uprawiając sport, działając społecznie. Jednak najskuteczniejszym sposobem na odpoczynek i "naładowanie akumulatorów" jest spędzanie czasu z najbliższymi.

Po drugiej stronie

Wielu osadzonych przebywających w więzieniach ma zaburzone relacje rodzinne i nie potrafi właściwie wypełniać ról społecznych. Dlatego właśnie funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej realizują programy readaptacyjne skierowane do osadzonych oraz ich rodzin. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim osadzonym, którzy posiadają już dzieci, planują powrót do rodziny lub wyrażają wolę naprawy relacji rodzinnych. Są wśród nich również tacy osadzeni, którzy mają problemy związane z zachowaniami agresywnymi oraz nieprawidłowo ukształtowanym systemem wartości. Odbudowa poprawnych relacji z rodziną staje się często motywatorem do właściwego życia na wolności a tym samym powstrzymania się od powrotu na drogę przestępczą. Dzięki pracy kadry więziennej osadzeni często zmieniają swoje postrzeganie świata, otwierając się na zmiany na lepsze.

BDG SW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej