Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu jest jednym ze współorganizatorów 100. rocznicy internowania w Szczypiornie Legionistów Józefa Piłsudskiego oraz IV Turnieju Szczypiorno-Cup o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Uroczystość odbędzie się 4 sierpnia 2017 r. na terenie COSSW w Kaliszu. Turniej, którego rozgrywki będą miały miejsce w Hali Arena w Kaliszu, będzie trwał od 4 do 6 sierpnia br.

13 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej ośrodka odbyła się konferencja prasowa, poświęcona organizacji i przygotowaniom do uroczystości. W konferencji uczestniczyli Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta i organizator Turnieju Edward Prus, zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu mjr dr Maciej Gołębiowski, współorganizator uroczystości i IV Turnieju Piłki Ręcznej, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Grażyna Dziedziak, Specjalista Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Lidia Plaizer. Z ramienia organizatora Turnieju obecni byli Krzysztof Walczak i Daniel Pawlak, reprezentujący także Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W czasie konferencji prelegenci przekazali dziennikarzom istotne informacje dotyczące organizacji obchodów 100. rocznicy internowania w Szczypiornie Legionistów Józefa Piłsudskiego. Prezydent Miasta Kalisza odniósł się do historii Legionistów Józefa Piłsudskiego, internowanych w obozie jenieckim w Szczypiornie. Wyraził swoje zadowolenie z faktu organizacji tak ważnej uroczystości, bo jak zaznaczył, obchody są wstępem do uroczystości państwowej w przyszłym roku, tj. 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż to właśnie tu w Szczypiornie rodziła się niepodległość. Współorganizator uroczystości zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu mjr Maciej Gołębiowski podkreślił duże znaczenie organizacji uroczystości właśnie na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ze względu na miejsce położenia ośrodka i historię powstania piłki ręcznej, oba te elementy są nierozłączne. Zaznaczył, że uroczystość będzie przebiegała zgodnie z ceremoniałem Służby Więziennej. W swoim przemówieniu podkreślił dużą rolę w organizacji obchodów rocznicowych i IV Turnieju Piłki Ręcznej funkcjonariuszy Służby Więziennej, nie tylko z ośrodka, ale także z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. Przedstawił także program uroczystości. Wiceprezydent Miasta Kalisza w swoim wystąpieniu mówił o zamierzeniach samorządu związanych z kultywowaniem tradycji Szczypiorna, rozbudowie Izby Pamięci i planie ulokowania w obiekcie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podkreślił znaczenie uroczystości jako popularyzacji wiedzy o okresie internowania, ale również o wspólnej historii polsko – ukraińskiej wpisanej w dzieje tego obszaru, na którym znajduje się cmentarz ukraiński. Pani Lidia Plaizer omówiła przygotowania do pikniku militarnego i zachęciła do podkreślania w mediach tejże atrakcji, która w okresie wakacyjnym może zainteresować dzieci i młodzież .Organizatorzy IV Turnieju Piłki Ręcznej przekazali najważniejsze informacje dotyczące występujących ośmiu drużyn. Przedstawili składy drużyn oraz program turnieju.

W czasie konferencji, Prezydent Miasta Kalisza dokonał uroczystego przekazania Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na ręce organizatora IV Turnieju Piłki Ręcznej Edwarda Prusa.

Program 100.rocznicy....

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej