Niespełna rok trwała budowa hali produkcyjnej w ramach programu "Praca dla więźniów". 27 sierpnia br. nastąpiło jej uroczyste otwarcie oraz uruchomienie przez kontrahenta zewnętrznego produkcji mebli. Stu skazanych z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze rozpoczęło już pracę w nowoczesnym obiekcie.

W uroczystości otwarcia hali uczestniczyli parlamentarzyści, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, samorządowych, świata nauki oraz przedsiębiorcy współpracujący z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Wśród gości byli między innymi poseł na sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, poseł na sejm RP, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Więziennictwa Bernadeta Krynicka, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił, że dotychczas dzięki pracy skazanych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej wpłynęło 15 mln. złotych, które umożliwią między innymi budowę kolejnych hal produkcyjnych. W swym wystąpieniu gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę na różnorodne korzyści płynące ze wzrostu powszechności zatrudnienia osadzonych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński gratulował sprawności w budowie hali, zwrócił również uwagę na korzyści płynące z zatrudnienia osadzonych w ramach programu „Praca dla więźniów”.

ZK w Czerwonym Borze realizuje program „Praca dla więźniów”

Od czerwca 2016 r. kierownictwo Zakładu Karnego w Czerwonym Borze poszukiwało przedsiębiorców, którzy zechcą uruchomić produkcję w mającej powstać na terenie jednostki hali produkcyjnej. Wtedy zatrudnionych było około 310 więźniów spośród odbywających karę pozbawienia wolności. Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze pracuje 520 skazanych, co stanowi 65 proc. populacji osadzonych.

Kierownictwo więzienia nadal podejmuje starania o pozyskanie nowych kontrahentów, którzy zechcą przenieść swą działalność na teren zakładu karnego. Wygospodarowano na ten cel kolejne pomieszczenia. Jeden z kontrahentów zamierza, z własnych środków, wybudować na terenie jednostki kolejną halę produkcyjną.

Pierwsza w tej części kraju

Wybudowany obiekt jest jedyną w tej części Polski inwestycją w ramach programu "Praca dla więźniów". Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe we Włocławku i PIGB Pomerania. Od początku inwestycja wzbudzała duże zainteresowanie lokalnej społeczności oraz inwestorów z regionu. Ostatecznie produkcję w Czerwonym Borze uruchomiło Przedsiębiorstwo DREW-BET. Z zawartych umów wynika, że kontrahent zobowiązuje się przez okres nie krótszy niż 10 lat zatrudniać 100 skazanych w miesiącu w wymiarze pełnego etatu. W oddanym do użytku budynku o powierzchni 2150 mkw., znajduje się cała infrastruktura do produkcji mebli. Dziś po raz pierwszy stu skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego wyszło do pracy.

Korzyść dla każdego

Nowo wybudowana hala pozwoli przede wszystkim zatrudniać osoby, które z uwagi na względy bezpieczeństwa nie miały szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwala na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych, którzy mogą poprzez pracę uregulować różne zobowiązania finansowe, w tym alimentacyjne. Praca ma też walor resocjalizacyjny a część zarobionych środków skazani mogą też przeznaczyć na swoje potrzeby, przekazać rodzinie, odciążając tym samym domowe budżety. Osoby opuszczające zakład karny a pracujące w halach produkcyjnych, mogą starać się o pracę na wolności, posiadając konkretne kompetencje oraz umiejętności zawodowe. Więzienie opuszcza więc wykwalifikowany pracownik, który łatwiej może poruszać się po rynku pracy. Przedsiębiorcy podkreślają natomiast korzyści płynące z programu "Praca dla więźniów" w postaci refundacji kosztów zatrudnienia skazanych.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej