W związku z wprowadzanymi zmianami struktury organizacyjnej i przekształcaniu niektórych zakładów karnych w oddziały zewnętrzne, informujemy o utworzeniu stanowisk dowódcy zmiany oddziału zewnętrznego.

Stanowisko dowódcy zmiany pozostanie w każdej z 17 obecnie przekształcanych jednostek penitencjarnych, a także zostanie utworzone we wszystkich oddziałach zewnętrznych realizujących czynności administracyjne (tzw. aresztowych) oraz o pojemności powyżej 200 osadzonych.

Wprowadzana regulacja obejmie 39 oddziałów zewnętrznych spośród ogólnej planowanej liczby 69.

Jednocześnie informujemy, że zmiany związane z przekształcaniem jednostek organizacyjnych w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na sytuację finansową oraz stabilność zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników.   

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej