Obok codziennych obowiązków dydaktycznych szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej prowadzone są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży.

4 kwietnia 2019 r. gościliśmy klasy mundurowe Liceum Ogólnokształcącego w Przygodzicach. Uczniowie klas wojskowych i zarządzania kryzysowego zapoznali się ze specyfiką zadań stojących przed Służbą Więzienną, sposobem ich realizacji, procesem naboru do służby i szkolenia.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach z technik interwencyjnych oraz samoobrony. Zaplanowano również zwiedzanie niektórych obiektów ośrodka, m.in. izby tradycji, w której uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią polskiego więziennictwa.

Spotkania z młodzieżą to efekt prowadzonej współpracy ośrodka z instytucjami oświatowymi, akademickimi i naukowymi.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: mjr Tomasz Barna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej