W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej.

12 stycznia 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja części stacjonarnej szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Odbywa się ono w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk, a także postanowiono o czasowym zakazie opuszczania miejsca skoszarowania. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem, funkcjonariusze uczą się i ćwiczą, aby spełnić kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej.

Szkolenie rozpoczęło się drugiego grudnia zeszłego roku. Do 22 grudnia 2021 r. wykładowcy COSSW w Kulach prowadzili zajęcia w formie zdalnej. Część stacjonarna rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i potrwa do 28 marca. Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zostanie przeprowadzony egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW.

Na inauguracji stawiło się 120 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych z całego kraju z działów penitencjarnych, kwatermistrzowskich i ochrony. Przed szkolonymi jest teraz wymagający cykl kształcenia praktycznego, po którym słuchacze będą musieli odbyć egzaminy z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. 

Słuchaczy powitała Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik, która życzyła funkcjonariuszom owocnej służby, pozytywnego złożenia egzaminów i zdobycia szlifów w korpusie chorążych Służby Więziennej. Pani Komendant podkreśliła, że obecne szkolenie jest pierwszą edycją szkolenia zawodowego dla chorążych SW prowadzonego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Równolegle trwa szkolenie zawodowe dla podoficerów SW, które odbywa się w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Paulina Ryś-Gonera
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej