„Służymy pomocą – mamy to we krwi”

Pod tym hasłem w dniu 25 lutego 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Jest to kolejna ogólnopolska akcja, której głównymi organizatorami są Centralny Zarząd Służby Więziennej, HDK Kropla Życia z Zakładu Karnego z Wierzchowa i klub z Aresztu Śledczego w Kielcach. Celem akcji jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz promowanie przez Służbę Więzienną idei honorowego krwiodawstwa. Organizatorzy oraz jednostki uczestniczące w akcji chcą podkreślić, że funkcjonariusze Służby Więziennej służą pomocą drugiemu człowiekowi, szerząc ideę dzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi. Oddana bezinteresownie krew ratuje zdrowie i życie ludzi w całej Polsce. Pacjenci, którzy ją otrzymują i ich rodziny są wdzięczni za każdą jej kroplę. Propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi zasługuje na wyrazy uznania. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi coraz bardziej brakuje. W akcję włączyli się funkcjonariusze odbywający aktualnie szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW oraz kadra COSSW w Kulach. Niektórzy z oddających teraz krew to regularni, wieloletni dawcy. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że tym razem do akcji włączyły się też osoby, które krew oddały po raz pierwszy. Akcję w Ośrodku koordynowały: por. Iwona Kotynia oraz por. Beata Kosowska.

W sumie w akcji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wzięło udział 55 osób, które oddały 24 litry i 450 ml krwi.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej