W dniu 29 marca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW.

Do egzaminu przystąpiło 75 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. Przypomnijmy, że szkolenie rozpoczęło się w grudniu 2021 roku w formie hybrydowej. Część zajęć zostala przeprowadzona w systemie wideokonferencji, a do ośrodka słuchacze przyjechali na część praktyczną, którą odbyli w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Zachowany został dystans społeczny, słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem, funkcjonariusze złożyli egzamin i spełnili kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Wyniki egzaminu okazały się zadowalające i pokazały dobre przygotowanie nowej kadry podoficerskiej do czekających na funkcjonariuszy wymagających zadań służbowych. Gratulujemy nowym podoficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie. Wszyscy funkcjonariusze zdali egzamin, po którym odbyło się zakończenie szkolenia. W imieniu Komendanta COSSW w Kulach płk Magdaleny Knapik starszy wykładowca Zakładu Penitencjarno-Administracyjnego mjr Mariusz Zalewski pogratulował funkcjonariuszom ukończenia szkolenia i podziękował za zdyscyplinowanie. Ponadto życzył słuchaczom spokojnej służby i dalszych sukcesów na polu zawodowym, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Zakończenie szkolenia w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, przebiegło bez uroczystej odprawy, a w promocji podoficerskiej nie mogli uczestniczyć bliscy funkcjonariuszy i zaproszeni goście.

Tekst: mjr Mariusz Zalewski
zdjęcia: chor. Bartosz Rudecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej