13 lutego 2020 roku w COSSW w Kulach w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wręczył sztandar prezesowi Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztofowi Kuteli.

Uroczystość nadania sztandaru połączona została z wręczeniem funkcjonariuszom okręgu łódzkiego odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w XII wiecznym kościele Opactwa Cystersów na Podklasztorzu w Sulejowie, którą koncelebrował Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Adam Jabłoński oraz o. cist. Augustyn - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Tomasza Kantuaryjskiego. Służbowego charakteru eucharystii nadały Poczty Sztandarowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wraz z asystą Kompanii Reprezentacyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

Wykład inauguracyjny wygłosił ppłk. Jacek Jarzyna - przedstawiciel Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, który wyjaśnił pojęcie sztandaru oraz przybliżył uczestnikom jego ideę, jako symbolu postaw patriotycznych w służbach mundurowych. Wykład zwieńczony został uroczystym odczytaniem Aktu Nadania Sztandaru Stowarzyszeniu Oficerów Więziennictwa przez ppłk. Tomasza Pyrę – Wiceprezesa Zarządu Głównego. Poświęcenia sztandaru dokonali Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Adam Jabłoński oraz Naczelny Kapelan Więziennictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - ks. dr Andrzej Lewczak, po czym przez fundatorów zostały wbite gwoździe pamiątkowe w drzewiec sztandaru. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru płk Piotr Warenik przekazał sztandar Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu, który uroczyście wręczył go Prezesowi  kpt. Krzysztofowi Kuteli.

Kolejną częścią obchodów było wręczanie odznaczeń - Piętnastu funkcjonariuszy otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Srebrne odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" otrzymali także nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Komedant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztof Kutela wręczył osobom wyróżnionym Odznaki Honorowe Stowarzyszenia, Odznaki Długoletniej Działalności Statutowej oraz medale okolicznościowe 100-lecia polskiego więziennictwa. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Łodzi wręczyli obecnym funkcjonariuszom okręgu łódzkiego akty nadania wyższych stopni służbowych. Wyróżniono również przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk. Krzysztofa Mrówczyńskiego, który w uznaniu za dwudziestosiedmioletnią służbę, z rąk gen. Jacka Kitlińskiego otrzymał imiennie dedykowaną szablę oficerską, a od Prezesa kpt. Krzysztofa Kuteli pierścień oficerski Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Gen. Jacek Kitliński złożył gratulacje awansowanym i odznaczonym, podziękował za trud i zaangażowanie funkcjonariuszy oraz za włożony wysiłek w służbę państwu i jego obywatelom. Obecny na uroczystości Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę na misję, którą pełni Służba Więzienna, tj. pracę z trudnymi ludźmi, którzy wyrządzili krzywdę społeczeństwu. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w inicjatywę fundacji sztandaru, z okazji Święta Służby Więziennej złożył życzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej, a odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe szczerze pogratulował.

Tekst: kpt. Krzysztof Kutela
zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej