Szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim dla specjalizacji ochronnej w czasach pandemii

W dniu 11 stycznia 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie rozpoczęło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW.

Szkolenie to realizowane jest w nowej formule tzw. szkolenia hybrydowego. Obecna sytuacja związana z pandemią sprawiła, że Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie dostosował szkolenie do aktualnej specyfiki i istniejących warunków. W trakcie szkolenia wykorzystywane jest zaplecze teleinformatyczne ośrodka, a także możliwości jednostek penitencjarnych w tym zakresie. Część zajęć teoretycznych odbywa się poprzez wideokonferencje. Natomiast zajęcia praktyczne odbędą się już na miejscu w siedzibie COSSW w Kulach w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. W ten sposób można zapewnić ciągłość przygotowania nowych funkcjonariuszy do zadań czekających ich w Służbie Więziennej.

Warto zauważyć, że szkolenie w tym trybie nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że w dniu 27 listopada 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podpisał Instrukcję Nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania dla specjalizacji ochronnej szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim funkcjonariuszy Służby Więziennej na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią służbę oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie oraz w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Dzięki temu zapewnione zostało bezpieczeństwo funkcjonariuszy SW. Z drugiej strony dzięki nowym rozwiązaniom możliwy jest stały cykl szkolenia, tak aby funkcjonariusze nabywali umiejętności konieczne do pełnienia służby. W ten sposób zapewniony jest prawidłowy tok służby i nie występuje sytuacja, w której do pełnienia służby nie są dopuszczeni funkcjonariusze ponieważ brakuje im potrzebnego przeszkolenia. Program szkolenia zawodowego opiera się na połączeniu zajęć prowadzonych zdalnie z elementami szkolenia przeprowadzanymi stacjonarnie w ośrodku.

Łącznie w rozpoczętym szkoleniu w COSSW w Kulach w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie bierze udział 91 funkcjonariuszy Służby Więziennej z: 36 zakładów karnych i aresztów śledczych z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w: Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie i Wrocławiu.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że dziś także szkolenie zawodowe dla podoficerów rozpoczęło 120 słuchaczy w COSSW w Kulach

Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów podczas egzaminów.

 

Tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera/ mjr Mariusz Zalewski
zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej