Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności dla pracowników Okręgowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich

W dniach od 14 do 16 lutego 2024 roku w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie po raz pierwszy odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności dla pracowników ochrony Okręgowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, które bezpośrednio polegają Ministerstwu Sprawiedliwości. W szkoleniu wzięła również udział mjr Ewa Ornal-Krawczyk - główny specjalista Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas szkolenia wykładowcy mjr Grzegorz Sobiech i mjr Dominik Mijas zapoznali z procedurami stosowanymi w służbie więziennej, urządzeniami technicznymi, środkami ochrony osobistej oraz wybranymi środkami przymusu bezpośredniego stosowanymi w Służbie Więziennej, natomiast mjr Mariusz Zalewski poprowadził warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz sposobach przeprowadzania rozmów z trudnym klientem.          

Tekst: mjr Mariusz Zalewski    
Zdjęcia: mł. chor. Arkadiusz Lepla      

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej