25 września Służbę Więzienną zasiliło 146 oddziałowych. Szkolenie odbywało się zdalnie, zajęcia były prowadzone w formie wideokonferencji.

Od 14 września 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie trwał cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zgodnie z przyjętymi założeniami w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie  zrealizowano dwie edycje tego rodzaju szkolenia. W sumie szkolenie przeszło 146 funkcjonariuszy Służby Więziennej. 25 września 2020 roku ostatnia grupa słuchaczy złożyła pozytywnie egzamin weryfikujący nabytą wiedzę praktyczną i teoretyczną i stali się oni pełnoprawnymi oddziałowymi. Służba Więzienna zyskała wyszkoloną i doświadczoną kadrę, stojącą na straży porządku i bezpieczeństwa w oddziałach mieszkalnych w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce.  Szkolenie odbywało się zdalnie, a zajęcia były realizowane w formie warsztatów za pośrednictwem wideokonferencji.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej