Szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych działów ochrony

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie w dniach od 11.02.2024 r. do 16.02.2024 r. realizował kolejne szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych działu ochrony. W dniu 16.02.2024 roku grupa 40 słuchaczy złożyła pozytywnie egzamin weryfikujący nabytą wiedzę praktyczną oraz teoretyczną i stali się oni pełnoprawnymi oddziałowymi. Służba Więzienna zyskała wyszkoloną i doświadczoną kadrę, stojącą na straży porządku i bezpieczeństwa w oddziałach mieszkalnych w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce.

W imieniu Komendanta COSSW w Kulach oraz Kierownika OZ w Sulejowie, specjalista działu kwatermistrzowskiego mjr Ryszard Kaszubski wręczył zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jednocześnie złożył on kadrze ośrodka jak i funkcjonariuszom biorącym udział w szkoleniu podziękowania za trud włożony w jego realizację.

 

Tekst: mjr Mariusz Zalewski
Zdjęcia: mł. chor. Arkadiusz Lepla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej