Narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego

W naradzie uczestniczyli m.in.: Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wiśniewski, Dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości Jarosław Wyżygowski, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, zastępcy Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, kierownik zespołu obsługi centrali monitorowania Barbara Wilamowska, administratorzy Biura Dozoru Elektronicznego oraz kierownicy działów dozoru elektronicznego. W trakcie narady omówiono nowe zadania i wyzwania dla Zespołów Terenowych związanych z rozwojem Systemu Dozoru Elektronicznego.

Podczas uroczystej odprawy - w imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika – pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw dozoru elektronicznego i zarazem dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW w Warszawie gen. Paweł Nasiłowski wręczył wyrazy podziękowania dla kierowników działu dozoru

op.cit: „Szczególne wyrazy uznania składam za zaangażowanie, sumienność oraz oddanie z jakim wykonywaliście Państwo swoje obowiązki w sytuacji kryzysowego zagrożenia. Swoją postawą daliście świadectwo najwyższych standardów polskiego więziennictwa, służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz coraz większe znaczenie dozoru elektronicznego jako najnowocześniejszego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych i zabezpieczających”

Dzięki zaangażowaniu setek funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ta wielka zmiana organizacyjno-informatyczna przebiega sprawnie, skutecznie i terminowo.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej