Akcja Honorowego Krwiodawstwa w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Jest to kolejna ogólnopolska akcja, której głównymi organizatorami są Centralny Zarząd Służby Więziennej, HDK Kropla Życia z Zakładu Karnego z Wierzchowa i klub z Aresztu Śledczego w Kielcach. Celem akcji jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz promowanie przez Służbę Więzienną idei honorowego krwiodawstwa. Organizatorzy oraz jednostki uczestniczące w akcji chcą podkreślić, że funkcjonariusze Służby Więziennej służą pomocą drugiemu człowiekowi, szerząc ideę dzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi. Oddana bezinteresownie krew ratuje zdrowie i życie ludzi w całej Polsce. Pacjenci, którzy ją otrzymują i ich rodziny są wdzięczni za każdą jej kroplę. Propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi zasługuje na wyrazy uznania. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi coraz bardziej brakuje. W akcję włączyli się funkcjonariusze odbywający aktualnie szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie. Niektórzy z oddających teraz krew to regularni, wieloletni dawcy. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że tym razem do akcji włączyły się też osoby, które krew oddały po raz pierwszy.

W akcji, która miała miejsce w dniu 26.02.2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach OZ w Sulejowie, wzięło udział 26 osób, które oddały 11,7 litra krwi.

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej