Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w całym kraju honorowo oddają krew

Funkcjonariusz z COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie por. Bartosz Omelczuk w dniu dzisiejszym oddał honorowo krew. W dobie pandemii koronawirusa krew stała się towarem deficytowym. Wielu honorowych krwiodawców odkłada obecnie postanowienie o oddaniu krwi na czasy po pandemii. Powodem tego jest najczęściej obawa o swoje zdrowie i życie, ponieważ niektórzy krwiodawcy uważają, że w stacjach krwiodawstwa są zagrożeni zarażeniem. Funkcjonariusz COSSW w Kulach OZ w Sulejowie wyszedł naprzeciw tej potrzebie i udał się dziś do Częstochowskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na miejscu oddał krew, a także przekonał się, że Centrum zachowuje wszelkie wymogi higieniczno-sanitarne, aby skutecznie przeciwdziałać zarażeniu się koronawirusem.

Należy zauważyć, że kadra COSSW w Kulach OZ w Sulejowie regularnie oddaje krew. Funkcjonariuszom COSSW w Kulach OZ w Sulejowie przyznawano już niejednokrotnie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi, otrzymywali oni legitymacje i odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Funkcjonariusz, który dziś oddał krew jest wieloletnim jego dawcą. Początek przygody z krwiodawstwem rozpoczął już w 2005 roku. Propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi zasługuje na wyrazy wielkiego uznania. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w dzisiejszej dobie szczególnie brakuje.

Tekst: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej