Zakończenie szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim SW

29 sierpnia 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie  zakończyło się szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. W tym dniu słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy. Z tej okazji odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia. Promowanych zostało 46 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z-ca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Tomasz Witkowski wyróżnił za wyniki w nauce, wzorową postawę oraz zaangażowanie na rzecz Ośrodka siedmiu słuchaczy.

 

Z-ca Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Tomasz Witkowski podkreślił, że „wszyscy, którzy ten mundur noszą wiedzą, że jest to służba trudna, wymagająca dużej wiedzy, doświadczenia, cierpliwości, umiejętności pracy z ludźmi, ale dająca wiele satysfakcji pod warunkiem, że powierzone zadania wykonuje się z pasją i zaangażowaniem.” Z-ca Komendanta pogratulował promowanym funkcjonariuszom, dziękując im także za zaangażowanie w życie Ośrodka między innymi w postaci Akcji Honorowego Krwiodawstwa.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej