W dniach 15.08 - 02.09.2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się kurs przygotowawczy

W ramach kursu przygotowawczego przeszkolono łącznie 41 funkcjonariuszy ze specjalizacji ochronnej. W dniu 02 września 2022 roku młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się pozytywnie. Podczas uroczystego zakończenia kursu, starszy wykładowca Zakładu Penitencjarno-Administracyjnego mjr Mariusz Zalewski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu oraz pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji.

Tekst: mjr Mariusz Zalewski
Zdjęcia: chor. Bartosz Rudecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej