W dniach 21.08 - 08.09.2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się kurs przygotowawczy

W ramach kursu przygotowawczego przeszkolono łącznie 30 funkcjonariuszy ze specjalizacji pozaochronnej. W dniu 15 lipca 2022 roku młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się pozytywnie. Podczas uroczystego zakończenia kursu, pełniący obowiązki zastępcy kierownika działu kadr i szkolenia kpt. Jacek Jadowski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu oraz pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej