W dniach 10-18 grudnia roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbył się kurs przygotowawczy.

W ramach kursu przygotowawczego przeszkolono 58 funkcjonariuszy. Szkolenie odbywało się zdalnie, zajęcia były prowadzone w formie wideokonferencji. W dniu 18 grudnia 2020 roku młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się pozytywnie. Pozwoliła na to wprowadzona instrukcja nr 1/2020 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania kursów przygotowawczych dla nowo przyjętych funkcjionariuszy na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią oni służbę.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej