KOMUNIKAT

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach poszukuje funkcjonariusza na stanowisko technika działu kwatermistrzowskiego w korpusie podoficerskim, do którego zakresu czynności należeć będzie w szczególności:

- prowadzenie służby kwaterunkowej

- prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem osadzonych

- zastępowanie osoby prowadzącej służbę żywnościową.

 

Miejsce pełnienia służby: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie.

 

Kandydat winien posiadać:

wykształcenie średnie,

znajomość przepisów dotyczących zagadnień kwatermistrzowskich,

aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych,

umiejętność dobrej organizacji pracy,

prawo jazdy kategorii B,

zaangażowanie w realizację zaplanowanych celów,

otwartość, komunikatywności, kreatywności, samodzielności,

odporność na stres,

doświadczenie zawodowe w dziale kwatermistrzowskim.

 

Ponadto kandydat powinien być funkcjonariuszem czynnym, posiadającym aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Winien wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, być zmotywowany i chętny do pracy z ludźmi - wskazane jest doświadczenie w powyższym zakresie.

 

Zgłoszenia wraz z charakterystyką kandydata i informacjami w zakresie umiejętności proszę kierować w terminie do 6 marca 2020 roku do sekretariatu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, adres e-mail: cos_kule@sw.gov.pl .

Spośród zgłoszeń wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzi zespół powołany przez Komendanta Ośrodka.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej