W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano szkolenie podoficerskie.

7 stycznia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano pierwsze, po zmianie struktury organizacyjnej jednostki, szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. W dniu 1 stycznia 2020 r. w miejce dotychczasowego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach utworzono Centralny Ośrodek Słuzby Więziennej w Kulach. Łącznie w COOSW w Kulach oraz w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie naukę rozpoczęło dwustu dziesięciu funkcjonariuszy. Obecnie realizują oni program w zakresie unitarnej części szkolenia. Potrwa on do 14 marca 2020 r. Następnie funkcjonariusze udadzą się na praktyki zawodowe do jednostek podstawowych. Po zakończonych praktykach słuchacze będą kontynuować szkolenie w części specjalistycznej, które zakończy się w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Funkcjonariuszy powitał Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy, który życzył im sukcesów oraz owocnej pracy podczas szkolenia. Funkcjonariusze zdobywać będą wiedzę praktyczną i teoretyczną, która pozwoli im samodzielnie pełnić służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych.


 

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej