W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

W dniach 27-29 września 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej w Katowicach, Opolu oraz we Wrocławiu. Organizatorem szkolenia był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze wchodzący w skład GISW w Katowicach, Opolu i Wrocławiu oraz wykładowcy prowadzący zajęcia z samoobrony i technik interwencji w COSSW w Kulach, a także instruktor zewnętrzny Krav Maga.

 

Celem ćwiczeń było podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Uczestnicy ćwiczyli postępowanie podczas likwidacji zagrożeń oraz zastosowanie rozwiązań taktycznych w zakresie działań interwencyjnych. Podczas szkolenia wypracowywano jednolite zasady w zakresie sposobów komunikacji oraz wzajemnego ubezpieczania się, a także doskonalono posługiwanie się bronią palną oraz realizację zadań z zakresu strzeectwa bojowego. Uczestnicy doskonalili też umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Szkolenie było prowadzone w formie instruktażu i zajęć praktycznych, a w ramach zaplanowanych zajęć przewidziano bloki tematyczne o łącznym wymiarze 19 godzin. Obejmowały one elementy samoobrony i działań interwencyjnych. Realizowano działania zespołu konwojowego oraz działania interwencyjne w celach: zabezpieczającej i jedno-, a także wioloosobowej. Przeprowadzono ćwiczenia z zakresu udzialania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu wyszkolenia strzeleckiego. Przeprowadzono także dyskusję na temat propozycji zmian w skryptach dotyczących tematyki działań i technik interwencji.

 

Zajęcia prowadzili poszczególni dowódcy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej wraz z wykładowcami z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Zajęcia prowadził także Pan Jakub Haładyn – expert i instruktor Krav Maga zrzeszony w United Krav Maga World Organisation i prowadzący Sekcję Krav Maga w Warszawie.

 

Podczas ćwiczeń obecni byli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik.

 

COSSW w Kulach podczas ćwiczeń reprezentowali również wykładowcy Zakładu Ochronnego: mjr Tomasz Nawrocki, por. Mikołaj Cierpioł i st.chor. Grzegorz Kasprzykowski.

 

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia: Jakub Haładyn, mjr Paulina Ryś-Gonera,

por. Mikołaj Cierpioł, st.chor. Piotr Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej