1 lipca Służbę Więzienną zasiliło 669 oddziałowych. Szkolenie odbywało się zdalnie, zajęcia były prowadzone w formie wideokonferencji.

Od 2 czerwca 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach trwał cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zgodnie z przyjętymi założeniami w Kulach zrealizowano pięć edycji tego rodzaju szkolenia. W sumie szkolenie przeszło 669 funkcjonariuszy Służby Więziennej. 1 lipca 2020 roku ostatnia grupa słuchaczy złożyła pozytywnie egzamin weryfikujący nabytą wiedzę praktyczną i teoretyczną i stali się oni pełnoprawnymi oddziałowymi. Służba Więzienna zyskała wyszkoloną i doświadczoną kadrę, stojącą na straży porządku i bezpieczństwo w oddziałach mieszkalnych w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce.  Szkolenie odbywało się zdalnie, a zajęcia były realizowane w formie warsztatów za pośrednictwem wideokonferencji. Pozwoliła na to niedawno wprowadzona Instrukcja nr 3/2020 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania szkolenia specjalistycznego dla oddziałowych działów ochrony Służby Więziennej, na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią służbę.

Koncepcja programu szkolenia specjalistycznego wynika z zadań realizowanych przez funkcjonariusza działu ochrony na stanowisku oddziałowego. Szkolenie, oprócz przygotowania uczestników do pełnienia służby na stanowiskach oddziałowych działów ochrony, znacząco poszerzyło i utrwaliło wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Program przewidywał doskonalenie sposobów działania w różnych sytuacjach, także we współdziałaniu z innymi działami służby. Teraz świeżo upieczeni oddziałowi zdobytą wiedzę przekują na praktykę. 

Stanu epidemiczny i obostrzenia z nim związane nie powstrzymały szkoleń, które w Służbie Więziennej muszą się odbywać systematycznie. Wszyscy mamy nadzieję, że po zakończeniu pandemii wszystkie szkolenia wrócą do formy skoszarowanej.

kpt. Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia Paulina Ryś-Gonera, mjr Marlena Kubera, archiwum ZK w Wadowicach


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej