W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach trwał cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zajęcia dobywały się w formie wideokonferencji.

Od 2 czerwca 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach i Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie trwał cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zgodnie z przyjętymi założeniami w COSSW w Kulach zrealizowano dziesięć edycji tego rodzaju szkolenia. Objęło ono 1504 funkcjonariuszy Służby Więziennej. 30 października 2020 roku ostatnia grupa słuchaczy złożyła pozytywnie egzamin weryfikujący nabytą wiedzę praktyczną i teoretyczną i stali się oni pełnoprawnymi oddziałowymi. Służba Więzienna zyskała wyszkoloną i doświadczoną kadrę. Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu będą pełnili służbę w oddziałach mieszkalnych. Szkolenie specjalistyczne odbywało się zdalnie, a zajęcia były realizowane w formie warsztatów za pośrednictwem wideokonferencji. Pozwoliły na to niedawno wprowadzone instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania szkolenia specjalistycznego dla oddziałowych działów ochrony Służby Więziennej na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią służbę.

Koncepcja programu szkolenia specjalistycznego wynika z zadań, jakie realizuje funkcjonariusz działu ochrony na stanowisku oddziałowego. Szkolenie znacząco poszerzyło i utrwaliło wiedzę i umiejętności zawodowe uczestników. Program przewidywał doskonalenie sposobów działania w różnych sytuacjach, także we współdziałaniu z innymi działami służby. Jednym z podstawowych celów szkolenia było zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej.

Szkolenia specjalistyczne o takiej samej tematyce prowadzone były też równolegle OSSW w Suchej. Z grupy 1504 nowych oddziałowych Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przeszkolił 743 z nich. Szkolenia muszą systematycznie odbywać się w Służbie Więziennej. Liczymy na to, że po zakończeniu pandemii wszystkie szkolenia i kursy będą się odbywać w formie skoszarowanej na terenie m.in. Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

 


Tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Zdjęcia: por. Krzysztof Pawelec, ppor. Jowita Szymocha


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej