Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej

Podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej, w stulecie istnienia formacji,  obchodzonych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbyła się ceremonia uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. 297. funkcjonariuszy, absolwentów szkolenia zawodowego, realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, otrzymało promocję na stopień podporucznika Służby Więziennej. W uroczystości wziął udział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Promocja oficerska

Zgodnie z ceremoniałem Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej płk Ryszard Czapracki przekazał Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu szablę do promocji. Prymusem szkolenia został ppor. Krystian Kostur z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach, ze średnią ocen 5,64. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

Do promocji absolwenci przygotowywani byli przez kadrę Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Dowódcą uroczystości był mjr Marek Kaszczyk, pododdziały prowadzili: mjr Marek Kruszka, por. Izabela Toczek, por. Dominik Zdunek, por. Sebastian Grzegorczyk, ppor. Martyna Pietraszek - tegoroczna absolwentka szkolenia. Narrację podczas uroczystości prowadził ppłk dr Maciej Gołębiowski, zastępca komendanta COSSW w Kaliszu.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: Piotr Kochański, por. Michał Grodner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej