3 czerwca 2019 r. dziewięćdziesięciu ośmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych.

Szkolący się funkcjonariusze będą zdobywać wiedzę w części unitarnej, w której zajęcia prowadzone są w grupach bez podziału na specjalizacje. We wrześniu, po przerwie wakacyjnej i odbytych praktykach w wyznaczonych jednostkach penitencjarnych, odbędzie się druga część szkolenia, realizowana w poszczególnych specjalizacjach, zróżnicowana pod względem treści programowych.

Podczas inauguracji Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk dr Maciej Gołębiowski odwołał się do regulaminu pobytu uczestników szkoleń na terenie ośrodka, przypominając o konieczności przestrzegania zasad służbowego zachowania się. Komendant życzył rozpoczynającym szkolenie miłego pobytu w kaliskim ośrodku, a także wyraził nadzieję na pomyślne zakończenie szkolenia.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej