W dniu 11 marca 2019 r., 71 funkcjonariuszy rozpoczęło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim Służby Więziennej.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki, witając słuchaczy, zwrócił uwagę na obowiązujące zasady służbowego zachowania się w trakcie realizowanego szkolenia. Życzył owocnego pobytu w ośrodku, a także wyraził nadzieję na pomyślne zakończenie szkolenia. 

W trakcie części unitarnej, uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności m.in. z zakresu: bezpieczeństwa, zagadnień penitencjarnych, strzelectwa, pragmatyki służbowej oraz ratownictwa przedmedycznego. Druga część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom specjalistycznym dotyczącym pionów, w których funkcjonariusze na co dzień pełnią służbę. Szkolenie zakończy się 9 lipca 2019 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej