22 sierpnia br., po wakacyjnej przerwie 128 funkcjonariuszy rozpoczęło szkolenie zawodowe, które zakończy się złożeniem egzaminu na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Uczestników szkolenia powitał Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki. Przekazał słuchaczom istotne informacje dotyczące programu nauczania oraz zasad służbowego zachowania. Komendant zachęcił do korzystania w wolnym czasie z bogatej bazy ośrodka a także do zapoznania się z wiedzą historyczną na temat wyjątkowego miejsca jakim jest Szczypiorno. Przypomniał, że  dokładnie sto lat temu byli na tych terenach internowani legioniści Józefa Piłsudskiego.

To właśnie tu Szczypiornie - dzielnicy Kalisza, na terenach obecnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przed stu laty, wśród internowanych w obozie jenieckim zaczęła się rodzić prawdziwa legenda Polskich Legionistów.

Przed uczestnikami szkolenia czas intensywnej pracy, wzbogacania wiedzy, umiejętności, nabywania kompetencji zawodowych i społecznych, a także wymiany doświadczeń z kolegami z innych jednostek penitencjarnych.

Galeria zdjęć

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej