W dniach 30-31 maja 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych

II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych, w którym wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, żołnierze Wojska Polskiego oraz polscy i zagraniczni instruktorzy szkolący służby mundurowe. Organizatorami seminarium byli: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał płk Ryszard Czapracki, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, wypracowanie procedur w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie działań ochronnych i technik interwencyjnych. Seminarium odbywało się w formie warsztatowej, w której uczestnicy trenowali m.in. sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego lub ataków terrorystycznych, wykorzystanie taktyki służby konwojowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej