W dniu 14 marca 2019 r., w ramach Dnia Edukacji Prawnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej miało miejsce spotkanie przedstawicieli kaliskiego sądu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą kaliskich szkół licealnych.

W dniu 14 marca 2019 r., w ramach Dnia Edukacji Prawnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej miało miejsce spotkanie przedstawicieli kaliskiego sądu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą kaliskich szkół licealnych.

Inicjatorem wydarzenia był Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu - SSO Patryk Pietrzak. W trakcie spotkania Komendant ośrodka płk Ryszard Czapracki przybliżył rolę oraz zadania formacji, natomiast podstawowe pojęcia z zakresu sądownictwa omówił SSO Romuald Kompanowski. Problematykę mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów przedstawiła mjr Agnieszka Kowalewska – st. wykładowca zakładu szkolenia penitencjarnego, pełniąca również funkcję mediatora w sprawach karnych.

Wydarzenie było kontynuacją podjętej w październiku ubiegłego roku współpracy z Sądem Okręgowym w Kaliszu. Ideą spotkań jest propagowanie wiedzy prawnej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przyszłości planowane są kolejne wydarzenia o podobnym charakterze.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej