23 stycznia 2018 r., do szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dołączyła druga grupa funkcjonariuszy, licząca 121 osób.

Obecnie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej kształci się 262. przyszłych oficerów Służby Więziennej. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk Ryszard Czapracki, powitał nowoprzybyłych, życząc wszystkim sukcesów, przekazał informację o konieczności przestrzegania regulaminu, a także zachęcił do korzystania, w czasie wolnym od nauki, z bazy sportowej ośrodka oraz kulturalnych atrakcji Kalisza.

Pierwszy dzień szkolenia                                                                 

W pierwszym dniu, uczestnicy szkolenia zapoznają się z platformą edukacyjną Służby Więziennej, odbywają szkolenie biblioteczne oraz zdobywają podstawowe informacje z przedmiotu wiedza patriotyczno-historyczna. Podczas zajęć z musztry zapoznają się z regulaminem pobytu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a także z wytycznymi komendanta ośrodka w sprawie służbowego zachowania się.

Tekst: mjr Ewa Saganowska
Zdjęcia: COSSW

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej