11 października 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się zakończenie szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk w  korpusie chorążych.

Najlepszy wynik w nauce, ze średnią ocen 4,92 uzyskali ex aequo sierż. Adrian Cichoń, młodszy instruktor działu organizacyjno - prawnego i kadr w Areszcie Śledczym we Wrocławiu oraz plut. Daniel  Waszkiewicz, mł. instruktor działu kadr w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Drugą lokatę  także ex aequo ze średnią ocen 4,85  uzyskali:  st. sierż. Piotr Marek z Zakładu Karnego w Sieradzu, sierż. Aneta Grzesiak z Aresztu Śledczego w Szczecinie,   st. szer. Agnieszka Błażewicz z Zakładu Karnego w Goleniowie oraz  st. szer. Anna Malarek z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Gratulacje i podziękowania

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki złożył podziękowania wykładowcom, dowódcom i szefom kompanii, za trud włożony w proces nauczania oraz wyraził swoje przekonanie, że absolwenci szkolenia we właściwy sposób wykorzystają w służbie zdobytą wiedzę i umiejętności. Podkreślił, że celem szkolenia było kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonariuszy oraz rozwijanie kompetencji ułatwiających współpracę pomiędzy funkcjonariuszami różnych specjalizacji.

To było ostatnie szkolenie zawodowe realizowane w całości przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.    

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej